“ΠΕΡΙΠΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΙΣ Π.ΑΡΟΔΕΣ”

Παρουσίαση της ολοκλήρωσης πινακίδων για το έργο:
"ΠΕΡΙΠΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΙΣ Π.ΑΡΟΔΕΣ"

Μια υπέροχη και εξαιρετική δουλειά από τους ειδικούς αγιογράφους ,ολοκληρώθηκε στο εξωτερικό της Εκκλησίας του Αγίου Καλανδίωνα. Η Αγιογραφία πραγματοποιήθηκε μέσω των εισφορών των κηδειών. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους.

Scroll to Top