Πετρώματα της περιοχής

Akamas Geology and Paleontology Information Center

Το χωριό είναι τοποθετημένο πάνω σε μια τεράστια ποικιλία γεωλογικών αποθέσεων, που μαζί με άλλες τεκτονικές κινήσεις, επηρέασαν σημαντικά το ανάγλυφο. Τα κυριότερα πετρώματα είναι οι ασβεστολιθικοί ψαμμίτες κοντά στη θάλασσα, οι υφαλογενείς ασβεστόλιθοι, οι κρητίδες, οι μάργες, οι μαργαϊκές κρητίδες και οι αποθέσεις του σχηματισμού Μαμωνιών (κυρίως ψαμμίτες και ποικίλων συστάσεων μικροί και μεγάλοι βράχοι ή κομμάτια πετρωμάτων ανάμεικτα με αργίλους). Εκτός από το αντίκλινο του Ακάμα που το αξονικό του πεδίο περνά δίπλα από το χωριό, οι Αρόδες όπως και η γειτονική περιοχή του Ακάμα, επηρεάστηκαν από ρήγματα. Είναι πολλά τα ρήγματα που μαζί με άλλους παράγοντες δημιούργησαν μια πολύ ενδιαφέρουσα γεωμορφολογία στο χωριό.

Οι Αρόδες είναι τμήμα του μακρόστενου οροπεδίου της Λαόνας που έχει πολύ διαμελιστεί από το ποτάμιο δίκτυο, κυρίως του Άβακα και του αργακιού των Κουφών. Ο υδροκρίτης που ακολουθεί την κορυφογραμμή του οροπεδίου, βρίσκεται στ’ ανατολικά του χωριού. Λόγω της κλίσης τόσο προς τη θάλασσα της Πάφου στα δυτικά, όσο και προς την κοιλάδα της Χρυσοχούς στ’ ανατολικά, πάρα πολλά ρυάκια ξεκινούν από την κορυφογραμμή του οροπεδίου και διαμελίζουν το τοπίο των Αρόδων. Τα κυριότερα ποτάμια και ρυάκια είναι ο Άβακας, το αργάκι του Κλίμη, το αργάκι των Κουφών, το αργάκι της Σκάλας και το αργάκι του Πιθαρόλακκου..

Προς τα δυτικά του χωριού, κοντά στη θάλασσα έχουν δημιουργηθεί μερικά αξιοσημείωτα φαράγγια, όπως εκείνα του Άβακα, της Ερήνης και του Διπόταμου, ίσως από τα πιο εντυπωσιακά που διαθέτει η Κύπρος. Ακόμη και καρστικά φαινόμενα συναντώνται στις Αρόδες από τη διάλυση του ανθρακικού ασβεστίου. Υπόγεια σπήλαια, καταβόθρες και κατακρημνίσεις πετρωμάτων είναι μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά της γεωμορφολογίας των ασβεστολιθικών πετρωμάτων. Τα εδάφη, που έχουν πολύ επηρεαστεί από το μητρικό πέτρωμα, είναι κυρίως ασβεστούχα και πυριτιούχα (από το γεωλογικό σχηματισμό των Μαμωνιών), ενώ κοντά στη θάλασσα αφθονούν οι τέρρα ρόζα πάνω στις καφκάλλες. Η τεράστια γεωγραφική ποικιλία που υπάρχει στο χωριό είναι ο βασικός λόγος της ύπαρξης πέραν των 130 τοπωνυμίων, που είναι ίσως μοναδικό φαινόμενο στην Κύπρο.

Scroll to Top